Betale noe eller få igjen penger?

Få igjen penger ved utlegg

Kvitteringer sendes på e-post til kasserer@rugge.org

  • Skann inn eller ta bilde av kvitteringen med mobil og legg ved som vedlegg til e-posten

  • Skriv hva det er kjøpt inn til, f.eks tropp, flokk, roverlag, leir, eller vedlikehold

  • Skriv ditt navn og kontonummer pengene skal overføres til i e-posten

  • Kopi sendes enhetsleder (flokkleder, troppsleder eller roverlagsleder) og gruppeleder

Få igjen penger for transport- reiseregning

Ved noen arrangementer kan det sendes inn reiseregning for kjøring til og fra arrangementsstedet så lenge økonomien strekker til. For å få dekket reise forutsettes det at bilen fylles opp med speidere/ledere/utstyr. Arrangementer der unge ledere reiser blir prioritert av gruppestyret.

  • Avklar med gruppeleder om kjøring dekkes av gruppa i forkant av arrangementet. Eller om enhetsledelsen har valgt å legge kjøring inn i budsjettet for arrangementet slik at det dekkes gjennom egenandeler fra deltakerne.

  • Last ned reiseregningsskjema og fyll ut alle postene elektronisk.

  • Send reiseregningen som vedlegg på e-post til kasserer@rugge.org med kopi til gruppeleder/enhetsleder.

Innbetaling av egenandeler, leirkontingent, dugnadspenger osv.

  • Ledere lager lister over hvem som skal betale inn med sum og frist. Liste mailes til kasserer. Endringer på listene må videreformidles til kasserer av lederne.

  • Innbetaling? Penger kan settes inn på gruppas bankkonto:

Hønefoss speidergruppe

v/Anne Cathrine Teigen

Kt.nr: 2230.20.01379

Skriv på hva innbetalingen gjelder og navn på speider!

Har du spørsmål så send en mail til kasserer@rugge.org.

Vipps

Vårt vippsnummer er 102288 og kan brukes i forbindelse med våre arrangementer eller andre innbetalinger.