Historien til speidergruppa

Hvordan skal vi drive med speiding i fremtiden?

1. Hønefoss speidertropp ble startet 27. april i 1915. På den tiden var det gutter som drev med speiding.

Speiderhuset "Slottet" ble innviet 22.05.1922, og var det første speiderhuset i landet. Med utvidelser og utbedringer gjennom årenes løp, er det stadig Norges eldste hus brukt til speiderformålet.

Totempålen «Olsen» ble satt opp i 1930 for å passe på "Slottet" og speiderne som ferdes der.

Niende desember i 1933, startet endelig jentespeidingen i Hønefoss med gruppa Hønefoss I.

Solbuhyttene ble forært oss i 1957.

I 1978 ble jente og guttespeiding i Norge sammenslått til Norges speiderforbund.

I 2015 fikk vi laget en flott bok som tok for seg historien til speidingen i Hønefoss. Utdrag fra den finner du i lenken til venstre.

Vi skal gjøre vårt beste for at dagens og fremtidens speidere får sine egne opplevelser de kan lage historie av. Og om rundt hundre år blir det kanskje en ny bok.