Kontaktinformasjon

Ledere

Gruppeleder
Charlotte Wettre
90077045
charlotte@rugge.org

Flokkleder
Helge Ottesen
91657103
helge@rugge.org

Troppsleder
Ann Katrin Frog
annkatrin@rugge.org

Troppsassistent
Anders Nordby
41691612
anders@rugge.org

Roverlagsleder
Bertine Jensen

Webansvarlig
Andreas Røste
47650160
andreas@rugge.org


Styret og kasserer

Gruppeleder
Charlotte Wettre
900 77 045
charlotte@rugge.org

Nestleder
Sofie H. Lien
924 94 944
sofie@rugge.org

Sekretær
Per Haugen
932 19 393

Økonomiansvarlig
Ole-Jørgen Førde
975 81 040
ole.jorgen@rugge.org

Styremedlem
Kenneth Brenden

Kasserer
Anne Cathrine Teigen
kasserer@rugge.org