Bli speider

Speideråret følger skoleåret, og ordinært opptak av nye speidere skjer derfor om høsten. Noen kjenner kanskje en speider fra før, gjennom skolen eller nærmiljøet og blir med på et møte eller to for å finne ut hva speiding er. Vil du bli speider, så er det fint om du tar kontakt med oss først, se siden for kontaktinformasjon for hvordan du gjør dette.

Opplysninger du fyller inn i dette skjemaet blir sendt til Norges speiderforbunds medlemssystem.

Vi overfører også navn, telefonnummer og e-post til tredjeparten Spond som vi bruker i forbindelse med påmelding til diverse aktiviteter.