Offisielle kanaler

Rugge.org

Hjemmeside med generell informasjon til blivende medlemmer og deres foreldre.

Spond

Troppen bruker Spond som terminliste og oppmøteregistrering. Informasjon som kun medlemmer skal ha publiseres her.

Facebook

Hønefoss speidergruppe har en åpen facebook-profil hvor løpende oppdateringer gjøres i forbindelse med turer og arrangementer.

Instagram

Hønefoss speidergruppe har en åpen instagram-profil hvor det deles bilder fra turer og arrangementer.