Tropp (5 – 10 kl.)

Vandrer_underside

Enheten troppsspeider er for barn og ungdom som går fra 5. til 10. klasse.

De fleste møtene holder speiderne selv med ledere i nærheten. Patruljeføreren (Peff) og Assistenten (Ass) planlegger og gjennomfører møtene. Møtene er basert på oppgaver fra boka Min speiderlogg for vandrere. Gjennom å løse oppgaver og konflikter i patruljen prøver vi å gi speiderne nye utfordringer innen friluftsliv, samfunnsengasjement, vennskap, kreativitet og livskvalitet. Troppen har som et mål å sette patruljene i stand til å reise på turer uten ledere.