Gruppeting november 2021

Velkommen til gruppeting!

Gruppestyret innkaller herved til gruppeting 09.november 2021 klokka 18.00 på Slottet.

Alle betalende medlemmer som fyller 12 år eller mer i år har stemmerett.

I tillegg kan troppens yngre medlemmer velge representanter.

Vedlagt er saksliste og saksdokumenter.

Gi beskjed innen på Spond eller i Facebookgruppa du kommer eller ikke.

Har du en sak du ønsker vi skal ta opp kan du sende dette til gruppeleder på e-post: charlotte@rugge.org

Speiderhilsen gruppeleder

Andreas Røste

Styremedlem IT-ansvarlig