HEI OG VELKOMMEN TIL NYTT SPEIDERÅR NYE OG GAMLE SPEIDERE .

Flokken starter mandag 7/9
kl 17.30- 19

Aspiranter starter tirsdag 31/8
Kl 18-19.30
(Dere som går over fra flokk møter en småspeiderleder når dere kommer. De følger dere over i tropp)

Tropp starter tirsdag 31/8
Kl 18-19.30

Ta på klær etter vær

Ann Katrin Fowler Frog

Småspeiderleder