Bli med i speidern!

Hønefoss speidergruppe er for de som liker friluftsliv, for den oppfinnsomme, for de som trives på tur eller å slappe av etterpå. Vi er med på utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker.

Hønefoss speidergruppe er lærdom, kunnskap og kameratskap. Hønefoss speidergruppe er åpen for alle, uavhengig av tro, livssyn, kjønnsidentitet eller politisk ståsted. I Hønefoss speidergruppe har vi drevet med speiding siden 1915, og det er bare oppvarmingen.

Hva er speiding? Speiding er opplevelser sammen med andre. Speiding er samhold, samarbeid og lære å ta ansvar for seg selv og andre.

Fellesaktiviteter listes opp i denne kalenderen.