Rover

 

Rovering er et tilbud til speidere over 16 år. Norges speiderforbund har ingen øvre aldersgrense for roverne, men roverne mister stemmeretten sin i laget og retten til å bli valgt som lagleder det året de fyller 26.

 

Mye av roverarbeidet består i at roverne selv finner på tingene og gjør dem. Programtilbudet retter seg først og fremst mot aldersgruppen 16–20 år.

Idag består Hønefoss roverlag av 8 rovere. vi driver blant annet med sofasitting (på tur på skauen), rappellering, paintball og alt annet ungdom synets er kult.