NORD2017 – infomøte for speidere og foreldre

Tyristrand og Hønefoss skal ha felles leirområde med engelske speidere fra Swindon. Vi starter derfor med felles informasjonsmøte for både speider og foreldre i  Hønefoss og Tyristrand i Amfi på Tyristrand skole onsdag 10. mai 2017 kl. 18

  • Reisen til
  • Pakkeliste
  • Litt om leiren
  • Penger – leirkostnad, lommepenger
  • Mobilbruk?
  • Hjemreise
  • Eventuelt

Lurer du på noe så ta kontakt!

Speiderhilsen fra

Lars Helge  94792737
Tuva  95309199
Mette  94820210